חרסה באר שבע

פרויקט שנותק ממערכת החשמל הארצית מטעם חברת חשמל. 

הפרויקט כלל שיקום ושדרוג מתקן מתח גבוה עם רשת עילית, עד לביצוע מושלם כולל תיאום עם הגורמים הרלוונטיים בחברת החשמל לחידוש אספקת חשמל למתקן.