top of page

פרויקט רמת דוד - ביתר עילית

הפרויקט כולל מרכז אנרגיה המורכב ממתקן מתח גבוה ומתח נמוך:

אספקה לוח מתח גבוה 33KV SIEMENS

אספקת שנאי 1.6MVA 33KV

אספקת לוח מתח נמוך מובסס ציוד פריזמה TTA

bottom of page