תחנת משטרת קדמה טייבה

פרויקט של ביצוע תחנת משטרת קדמה טייבה.

מתקן המחובר לרשת החשמל במתח גבוה 22KV.

הפרויקט כולל אספקת מערך של לוחות חשמל במתח נמוך, כולל אספקת והתקנת גופי תאורה בהתאם בהתאם לדרישות המחמירות של משטרת ישראל.