בית חולים מעייני הישועה מחלקת קורנה

הפרויקט כלל אספקת והתקנת כל הציוד הנדרש לאבטחת שלומם של אנשי הרפואה.

הפרויקט כולו בוצע בהתאם להנחיות משרד הבריאות תוך לבישת ציוד מגן אישי מלא של העובדים

  • התקנת דלתות מבוקרות

  • התקנת מערך מצלמות למטופלים

  • התקנת טלפוניה IP למטופלים