top of page

בית חולים מעייני הישועה מחלקת קורנה

הפרויקט כלל אספקת והתקנת כל הציוד הנדרש לאבטחת שלומם של אנשי הרפואה.

הפרויקט כולו בוצע בהתאם להנחיות משרד הבריאות תוך לבישת ציוד מגן אישי מלא של העובדים

  • התקנת דלתות מבוקרות

  • התקנת מערך מצלמות למטופלים

  • התקנת טלפוניה IP למטופלים

bottom of page