מעייני הישועה-חדרי ניתוח 

הפרויקט כלל עבודות חשמל ושנאי מבדל עבור חדרי הניתוח ,

עבודות תקשורת ,בקרת כניסה ,ומצלמות